Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Tọa đàm “Giao lưu nhân dân Việt – Mỹ sau 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện”