Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng.

QĐ 45 phê duyệt HSMT.pdf

Thông báo mời thầu.pdf