Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ

công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018

Thực hiện Luật Hộ tịch, các Kế hoạch của Bộ Tư pháp và thành phố Hải Phòng về công tác hộ tịch; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; để tăng cường quản lý nhà nước trong đăng ký và quản lý hộ tịch, đảm bảo Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành được áp dụng một cách chính xác, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ngày 08/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch quận, huyện, xã, phường, thị trấn mới được bổ nhiệm hoặc được luân chuyển làm công tác hộ tịch trong năm 2018.


Thành phần dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp; công chức Hành chính tư pháp; công chức tư pháp - hộ tịch quận, huyện, xã, phường, thị trấn mới được bổ nhiệm hoặc được luân chuyển làm công tác hộ tịch trong năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật thành phố trình bày các quy định của pháp luật liên quan đến công tác hộ tịch, như: Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã; chuẩn mực đạo đức, rèn luyện bồi dưỡng nâng cao đạo đức, tác phong, lề lối thực hiện công vụ của công chức tư pháp - hộ tịch; những quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác hộ tịch; các chuyên đề nghiệp vụ: Đăng ký khai sinh; Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn; Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký giám hộ; Nuôi con nuôi; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Xác định, xác định lại dân tộc; Đăng ký nhận cha, mẹ, con... Đồng thời, các đại biểu và báo cáo viên cũng trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại một số địa phương, từ đó để tìm ra những biện pháp khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới.

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp và cập nhật kiến thức pháp luật phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở đã góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch tại địa phương./.