Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ

công tác Bồi thường nhà nước

            Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; ngày 14/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ làm đầu mối công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thành phần dự Hội nghị gồm có: Lãnh đạo Sở Tư pháp; công chức phòng Hành chính tư pháp và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; cán bộ làm đầu mối công tác bồi thường nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thái Phương, Trưởng phòng nghiệp vụ 2 - Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp trao đổi các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước như: Thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại,... Đặc biệt, một số những vấn đề cần lưu ý về nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo Luật Bồi thường nhà nước. Các cấp, các ngành phải phát huy trách nhiệm của mình trong lĩnh vực bồi thường nhà nước; cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn ý thức rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt các quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hạn chế tối đa các trường hợp sai phạm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.


Để làm rõ hơn nghiệp vụ bồi thường, Báo cáo viên pháp luật đã đưa ra những tình huống thực tế để các đại biểu trao đổi, thảo luận. Qua đó đã phản ánh chất lượng, hiệu quả các nội dung tập huấn và giúp các đại biểu nắm bắt tốt hơn, vận dụng tốt hơn khi giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh tại đơn vị, địa phương, đảm bảo khi có vụ việc phát sinh giải quyết yêu cầu bồi thường thì chủ động áp dụng pháp luật và phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết nhanh gọn, dứt điểm vụ việc. Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng đưa ra những vướng mắc mà các đơn vị, địa phương gặp phải trong quá trình giải quyết các vụ việc bồi thường để các đại biểu nắm được và rút kinh nghiệm nếu có sự việc phát sinh thuộc trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Các đại biểu cũng đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị tập huấn và đề xuất Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong thời gian tới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ và giải quyết tốt các trường hợp yêu cầu bồi thường phát sinh trong thực tế./.