Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện) cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng

KHLCNT máy vi tính.pdf