Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

Lịch bay hãng Vietnam Airlines

1. Đường bay Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh: Tăng từ 4 lên 5 chuyến/ngày

  SỐ HIỆU CB

HÀNH TRÌNH

GIỜ

CẤT CÁNH

GIỜ

HẠ CÁNH

VN1181

Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh

06:30

08:35

VN1183

Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh

09:10

11:15

VN1187

Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh

13:40

15:45

VN1189

Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh

16:40

18:45

VN1193

Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh

20:40

22:45

VN1180

TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

06:30

08:30

VN1186

TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

11:00

13:00

VN1188

TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

14:00

16:00

VN1192

TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

18:00

20:00

VN1194

TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

20:00

22:00

 

2. Đường bay Hải Phòng – Đà Nẵng: Tăng từ 4 chuyến/tuần lên bay hàng ngày

  

SỐ HIỆU CB

HÀNH TRÌNH

GIỜ

CẤT CÁNH

GIỜ

HẠ CÁNH

VN1673

HPHDAD

16:35

17:50

VN1672

DADHPH

14:40

15:55