Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện) cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng.

QĐ-Đi-49.pdf

Thong bao moi thau.pdf