Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện) cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018. (Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)

QĐ-Đi-47.pdf

QĐ-Đi-48.pdf