Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sáng ngày 29/11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành có liên quan cùng với 63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.  

Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp - chủ trì, cùng với đại diện Hội Công chứng thành phố; Văn phòng, phòng Bổ trợ tư pháp và cán bộ, công chức phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện; Công chức tư pháp - hộ tịch của 20 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Theo báo cáo sơ kết của Bộ Tư pháp, qua 03 năm triển khai thi hành, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong đổi mới công tác chứng thực như: quy định mở rộng thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký cho các tổ chức hành nghề công chứng đã giảm tải công việc chứng thực cho các Phòng Tư pháp và UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã); quy định rõ trách nhiệm của người yêu cầu chứng thực, người thực hiện chứng thực; thể hiện sự cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời hạn giải quyết các yêu cầu chứng thực. Nhìn chung công tác chứng thực đã đi vào nền nếp và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân trên cả nước. Theo số liệu thống kê, các Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện chứng thực 440.951.213 bản sao từ bản chính; 14.705.211 việc chứng thực chữ ký; 3.136.950 việc chứng thực chữ ký người dịch và 4.439.074 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch. Tại các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện chứng thực 45.719.901 bản sao từ bản chính; 1.509.473 việc chứng thực chữ ký. Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện chứng thực 7.535 bản sao từ bản chính và 44.949 việc chứng thực chữ ký.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến nay đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế: Tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính còn khá phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành hay việc một số cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tự đặt ra thời hạn sử dụng bản sao có chứng thực (không tiếp nhận bản sao đã được chứng thực quá 6 tháng); một số địa phương để xảy ra tình trạng chứng thực bản sao một cách tràn lan, ồ ạt, không theo đúng quy định pháp luật; vẫn còn tình trạng cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực hiện việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch hoặc lạm dụng văn bản chứng thực chữ ký, sử dụng văn bản chứng thực chữ ký thay cho bản chính giấy tờ khác; một số cơ quan thực hiện chứng thực không tuân thủ đầy đủ các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch chưa chặt chẽ; việc thu phí chứng thực ở một số nơi chưa bảo đảm đúng quy định. Những tồn tại trên xuất phát từ một số nguyên nhân: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính ở một số địa phương chưa chủ động, thường xuyên; trình độ, năng lực của người thực hiện chứng thực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, việc sắp xếp, bố trí người thực hiện chứng thực chưa phù hợp; sự thiếu đồng bộ về pháp luật.

Đồng thời, Hội nghị được nghe tham luận của: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về một số giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao; Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về thực trạng triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về chứng thực chữ ký người dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội; Cục Bổ trợ tư pháp về tình hình thực hiện công tác chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại các điểm cầu: Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Hải Dương, Trà Vinh, ... về thực tế triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác chứng thực sau 03 triển khai thi hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP, đồng thời đồng chí chỉ đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tham mưu lãnh đạo Bộ tháo gỡ các vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong thực tế triển khai thi hành Nghị định; nghiên cứu các phương án đề xuất Bộ Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác chứng thực trên phạm vi cả nước ngay trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.