Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Xây dựng quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

UBND thành phố vừa giao Sở Công Thương chủ trì cùng một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo của UBND thành phố quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/12/2018.

Trước đó, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành quy định “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục qua lưới trung áp giữa ngành điện và các sở, ban, ngành của địa phương với mục tiêu tổng thời gian giải quyết của ngành điện và các cơ quan quản lý nhà nước không quá 10 ngày.

Theo báo cáo mới nhất của Doing Business 2019, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 37 bậc, lên xếp hạng 27/190 quốc gia. Đây là năm thứ 5 liên tiếp chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam được cải thiện về vị trí và nhiều nhất trong khu vực.