Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng.

Thỏa thuận khung gói sở ngành.pdf


Mẫu hợp đồng, biên bản bàn giao, thanh lý.pdf