Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng 12/12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện. Dự lễ khai mạc có các đồng chí là đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu tại huyện. Đại biểu huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Cao, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Thập, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; đại biểu HĐND huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị, địa phương.

 

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 12-13/12/2018 với nội dung chủ yếu: xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề năm 2018; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề năm 2019 của huyện; Quyết định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2019; Quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2019 của huyện; xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục mầm non huyện Thủy Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2017 – 2021; Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện tham gia vào nội dung kỳ họp; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm (những vấn đề bức xúc); Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu; Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn; thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định…

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 có khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng tác động đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, với tinh thần đổi mới từ khâu chuẩn bị đến tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện đang thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ nghe và thảo luận báo cáo của UBND huyện và các cơ quan chức năng về kết quả kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự toán phân bổ ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Xem xét cho ý kiến các báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và chương trình công tác trọng tâm năm 2019; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tội phạm trật tự an toàn xã hội, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri. Tiếp tục thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn. Thực hiện nhiệm vụ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy kỳ họp, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, thống nhất phát biểu, nêu được các vấn đề thiết thực, cụ thể, quyết nghị các nghị quyết sát thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp.           

Năm 2018, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu thành phố giao cho huyện đều đạt và vượt. Đến hết năm 2018 đã hoàn thành 10/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng các ngành tăng 15,8%. Tổng thu ngân sách huyện, xã ước cả năm thực hiện 1.884,7 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế tiếp tục được đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tạo ra diện mạo mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; tiến độ các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi được đảm bảo; chủ đề năm của thành phố và huyện được thực hiện có hiệu quả. Tập trung cao chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các công trình kết cấu hạ tầng giao thông - đô thị trên địa bàn. An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công: Chương trình giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 480 năm Ngày mất Trạng Nguyên Lê Ích Mộc; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi và đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Hát Đúm Thủy Nguyên. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, huyện tiếp tục chọn chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước và giải phóng mặt bằng – Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 16,3%. Thu cân đối ngân sách 809,8 tỷ đồng, tăng 71,2% so với năm 2018. Tổng đầu tư xã hội tăng 16,9%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,8%. Hoàn thanfhh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã, hoàn thành 1-2 tiêu chí huyện nông thôn mới.

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Cao, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, đổi mới, đoàn kết thống nhất của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, huyện đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện khá toàn diện trên các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện hơn về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt là các hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra được nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong đó cần tập trung cao, quyết liệt hơn cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhất là các dự án trọng điểm của thành phố và huyện để thu hút đầu tư. Đồng chí cũng mong muốn các đại biểu HĐND huyện nhìn nhận khách quan, công bằng, trung thực khi thể hiện chính kiến của mình trên tinh thần đoàn kết, xây dựng trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu ra. Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND cần tăng cường chặt chẽ hơn nữa với UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện, với cấp ủy, chính quyền và các địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các tổ chức để nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát trong thực hiện nhiệm vụ đề ra; gắn bó mật thiết với cử tri để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc tồn tại nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ huyện và sự đồng tâm, hiệp lực của nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Phòng VH&TT