Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp

Trong ngày 13/12, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII dành phần lớn thời gian để chất vấn, trả lời chất vấn.

Trước đó, kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ trong phiên họp buổi chiều ngày 12/12. Theo đó, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện có nhiều đổi mới, chuẩn bị công phu, đã có các ý kiến, kiến nghị tham gia phát biểu góp ý vào các nội dung trình tại kỳ họp. Các đại biểu cũng đã nhất trí cao với Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2018 của UBND huyện, thống nhất với nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện năm 2019 và các nhóm giải pháp thực hiện.


Trên tinh thần đổi mới, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điều hành linh hoạt phiên chất vất và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp diễn ra sôi nổi, trên tinh thần góp ý, xây dựng nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Nội dung chất vấn trong kỳ họp tập trung vào những vấn đề về liên quan đến công tác quản lý các hoạt động y dược trên địa bàn; khó khăn trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự khi thanh niên khám tuyển có sử dụng một số chất làm ảnh hưởng tới công tác khám; hiệu quả hoạt động các Hợp tác nông nghiệp không cao; tình trạng nông dân bỏ ruộng canh tác nhiều; nạn cờ bạc và số người nghiện ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình hình ô nhiễm khói bụi và nguồn nước; tiến độ di dời các cột điện sau khi xây dựng đường giao thông cùng nhiều nội dung quan trọng khác cũng được đề cập trong phiên chất vấn.

Giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp, lãnh đạo các đơn vị được chất vấn đã làm rõ và nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Các đại biểu HĐND huyện và thành viên UBND huyện đi thẳng vào vấn đề cụ thể, từng nhiệm vụ đồng thời nhận trách nhiệm với những nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp cụ thể, lộ trình, thời gian giải quyết.


Cũng tại kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các Đại biểu HĐND và trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh tới các vấn đề liên quan đến công tác dự toán ngân sách, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, xây dựng nông thôn mới...

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện thảo luận, quyết nghị thông qua các dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thường kỳ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện với tỷ lệ thống nhất cao, 100% đại biểu dự họp đều thống nhất với nghị quyết. Trên tinh thân dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ của huyện, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2019, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019; cơ cấu lại nông nghiệp; sớm hình thành các vùng sản xuất chuyên canh; ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm có thương hiệu chất lượng cao trên thị trường; tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ để thu hút đầu tư – kinh doanh trên địa bàn huyện. Đầu tư kết cấu hạ tầng cần thiết theo hướng đồng bộ và kết nối, nâng cao chất lượng và phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã thuộc huyện. Tập trung cao chỉ đạo lập lại trật tự quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: đất đai, khai thác tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng.

Đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm 2016 – 2020./.

Phòng VH&TT