Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Tổng kết ngành nông nghiêp – thủy sản và phòng chống thiên tai năm 2018

Sáng 20/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiêp – thủy sản và phòng chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Doãn Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Thập, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

 

Năm qua, với nhiều thuận lợi về điều kiện xã hội và thời tiết, sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tăng trưởng ngành đạt 2% so với cùng kỳ. Ngành trồng trọt có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo định hướng giảm dần diện tích cấy lúa, năng suất vẫn nằm trong tốp đầu thành phố; hình thành nhiều vùng cây ăn quả tập trung. Năm 2018, thành phố đã hỗ trợ chứng nhận VietGap cho các sản phẩm: Na Liên Khê (20ha), Chuối An Sơn (24ha), Chuối Liên Khê (10ha). Ngân sách huyện hỗ trợ 200.000 tem điện tử xác thực hàng hóa phục vụ hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm Na Liên Khê cho HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê góp phần nâng cao giá trị sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Ngành thủy sản phát triển nhanh, số lượng tàu cá có công suất từ 400CV trở lên tăng 45 chiếc so với cùng kỳ, hoàn thành 100% số tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP được thành phố phân bổ hỗ trợ. Diện tích nuôi thâm cảnh các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá vược, trắm đen tăng. Chất lượng nông sản được nâng cao. Một số sản phẩm chủ lực đặc trưng của huyện như cá vược, na, chuối… được hỗ trợ đánh giá chứng nhận VietGap và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong năm, huyện đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án chống bão trọng điểm. Quản lý và bảo vệ tốt công trình và hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, điều tiết nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh.

Bên cạnh những kết quả, còn một số tồ tại, hạn chế ngành cần khắc phục đó là: việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao còn tự phát, manh mún, chưa phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện; chất lượng sản phẩm chưa ổn định; các sản phẩm được xây dựng thương hiệu, gắn nhãn mác gắn với truy xuất nguồn gốc chưa nhiều, việc tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế… Bên cạnh đó, tình trạng cháy rừng vẫn thường xuyên xảy ra gây mất ổn định chính trị tại địa phương.

Tại Hội nghị, nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ về mô hình hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi cây trồng và mô hình liên kết sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản; công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh năm 2018…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Doãn Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị triển khai nhiệm vụ. UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao năm 2019 phải xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nhiệm vụ cho từng lĩnh vực gắn với ngành nghề nông thôn, bảo vệ phát triển rừng. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các ngành chỉ đạo các cấp hội cơ sở, động viên hội viên, đoàn viên tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp và thủy sản đã được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng./.

Phòng VH&TT