Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp

“Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng” là đề tài do PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các cộng sự Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính thực hiện. Đề tài được Hội đồng khoa học thành phố tổ chức đánh giá ngày 20/12 với sự chủ trì của Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố, VCCI và các Sở, ngành liên quan.

3 nội dung chính được đề cập đến trong báo cáo của nhóm nghiên cứu gồm: Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng; nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh.

Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.

Theo nghiên cứu, ngoại trừ một số ít sản phẩm công nghiệp có thế mạnh, nhìn chung, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp tại Hải Phòng chưa cao. Điểm số về lợi thế cạnh tranh được đánh giá mức cao nhất là 3,5/5 và mức thấp nhất là 1,88. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hải Phòng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình độ công nghệ thấp, ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh (năm 2015, chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp tiến hành hoạt động nghiên cứu và triển khai, 5% chỉ cải tiến công nghệ sẵn có và 84% không có bất kỳ chương trình cải tiến hoặc phát triển công nghệ).

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng không chỉ xuất phát từ nội lực của doanh nghiệp (bao gồm khả năng tiếp cận vốn, tài chính, trình độ người lao động trong doanh nghiệp, trình độ quản lý, trình độ công nghệ, khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất…) mà còn cả các nhân tố bên ngoài (chủ trương , chính sách của Nhà nước, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, ngành công nghiệp hỗ trợ, lợi thế về điều kiện tự nhiên…).

 Để nâng cao khả năng cạnh tranh, nhóm nghiên cứu đưa ra các giải pháp doanh nghiệp có thể thực hiện để nâng cao khả năng cạnh tranh, gồm: Tích cực trong việc tham gia vào nhiều kênh khác nhau, từ đó tác động đến quá trình ban hành chính sách; Chủ động tìm kiếm thông tin, trau dồi kiến thức về công nghệ mới; Coi trọng nhân lực; Chuyển dần cạnh tranh về giá sang cạnh tranh phi giá; Xây dựng một chiến lược cạnh tranh hợp lý; Thực hiện liên kết và hợp tác; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và củng cố tinh thần doanh nhân; Đầu tư ứng dụng công nghệ số; Nghiên cứu lồng ghép “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, để giúp doanh nghiệp công nghệ nâng cao khả năng cạnh tranh rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, trong đó có chính quyền thành phố. Những hỗ trợ này bao gồm: quy định pháp lý phù hợp, rõ ràng, minh bạch hơn; thực thi chính sách tốt hơn và phát triển hệ thống hạ tầng thuận lợi hơn.

Đề tài được hội đồng KH&CN đánh giá cao với số điểm 95,1/100; là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp... đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo của thành phố Hải Phòng, từ đó đề ra các cơ chế chính sách nhằm nâng cao khả năng của doanh nghiệp công nghiệp trong thời gian tới.

Nguyễn Lưu