Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Thủy Nguyên khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)