Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019

Sáng 07/01, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Bùi Đức Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Đại biểu huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Cao, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 do đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu thành phố giao cho huyện đều đạt và vượt. Kinh tế tiếp tục có chuyển biến, nhiều triển vọng, tốc độ tăng trưởng cả năm cao hơn năm 2017 và so với kế hoạch đặt ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 15,8%. Phong tào thi đua yêu nước gắn với hoạt động thực tiễn không chỉ mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn mà còn góp phần làm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực, trung tâm chính trị - hành chính của thành phố.

 

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, đã có 08 tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, 15 tập thể và 44 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen; 33 tập thể được UBND thành phố tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 20 tập thể, 35 gia đình, 32 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen và các danh hiệu thi đua khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình thông tin tới các đại biểu những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong năm qua; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Thủy Nguyên đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị thành phố giao cho huyện và đóng góp vào hoàn thành chung các nhiệm vụ của thành phố. Nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng là công cụ hữu hiệu để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng chí đề nghị huyện trong thời gian tới sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng của huyện, trong đó, tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của huyện “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước và giải phóng mặt bằng – cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã”. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Bác Hồ, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

 

Tại Hội nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kênh Giang đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 12 tập thể. Nhiều tập thể, cá nhân được thành phố, huyện khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể. Toàn huyện tập trung trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Phòng VH&TT