Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 18/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đầu cầu Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND thành phố dự và chủ trì, cùng dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan.          


Hình ảnh tại đầu cầu Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai Hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tính đến 3/1/2019, đã có 78/95 Bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia; khẩn trương cập nhật, hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH bảo đảm phản hồi đầy đủ trạng thái xử lý văn bản; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu gửi, nhận văn bản điện tử. Dự kiến vào ngày 20/2/2019, VPCP sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Để đảm bảo việc triển khai đúng tiến độ, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị rà soát lại việc gửi văn bản lên trục liên thông; lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất dùng chung hệ thống quản lý văn bản HP-EOFFICE, đề nghị các Sở, ban, ngành chưa sử dụng liên hệ với Trung tâm Thông tin - Tin học để hỗ trợ triển khai trước Tết Nguyên đán; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét việc cấp Chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.  

Tiến Phước