Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03-02-1930–03-02-2019).

Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ,

chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Quận ủy, sáng 24/1/2019, Đảng ủy phường Quán Toan tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), trao huy hiệu đảng đợt 03/02/2019, biểu dương khen thưởng vhi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Thuận – Bí thư Đảng ủy phường đọc diễn văn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 89 năm qua, Đảng đã lãnh đạo toàn dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước để người dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03-02-1930–03-02-2019), Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã có quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng đối với 10 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Năm 2018, Đảng bộ phường quyết định tặng giấy khen 6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 71 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm và biểu dương 50 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời đảng ủy phường cũng triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, chuyên đề có hai phần, gồm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, gần dân, trọng dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát dân. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân là vấn đề đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ làm khâu then chốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là những biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Việc triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu các chi bộ phải hoàn thành việc học tập chuyên đề trong tháng 2/2019; các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019 hằng tháng hoặc 1 lần/quý để bảo đảm thường xuyên, liên tục./.