Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, các quận, huyện trên địa bàn thành phố tập trung đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Chủ tịch yêu cầu đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ đầu năm mới, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành mới bằng những việc làm cụ thể. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; đặc biệt không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.


Chủ tịch yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân.

Sở Công thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Tài chính tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 được Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT sau Tết và mùa lễ hội; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục theo dõi nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân và giao quân nhập ngũ theo kế hoạch.

Các Sở, ngành chức năng thành phố đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch, lễ hội. Nắm chắc tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu lao động làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch đề nghị các Sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.

Trâm Bầu