Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ

công tác chứng thực năm 2019

            Thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2019, nhằm tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chứng thực trên địa bàn thành phố; ngày 12/3/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực cho cán bộ làm công tác chứng thực thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thành phần dự Hội nghị gồm có: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện; Cán bộ làm công tác chứng thực thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Cán bộ công chức phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp.


Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Nghiêm Hà Hải, Trưởng phòng Quản lý chứng thực - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp trao đổi các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác chứng thực.

Báo cáo viên pháp luật cũng giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan trong thực tế giải quyết các yêu cầu chứng thực của nhân dân tại địa phương.


Qua hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ thực hiện công tác chứng thực của thành phố được trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác chứng thực. Các đại biểu dự hội nghị cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức tập huấn và đề xuất Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tư pháp trong thời gian tới./.