Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018, ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Quy chế quy định về việc quản lý các hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, bao gồm quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các hoạt động khác có ảnh hưởng đến môi trường du lịch, môi trường vùng vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, như : dịch vụ vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa; tàu du lịch; cảng, bến và cấp phép cho tàu du lịch vào, rời cảng, bến đón, trả khách; dịch vụ ăn uống, mua sắm; dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ liên quan khác.

Mọi hoạt động trong khu vực quần đảo Cát Bà không vi phạm các điều cấm tại Luật Di sản văn hóa; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đa dạng sinh học; Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Du lịch; Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có trách nhiệm cam kết bảo vệ môi trường vịnh; đăng ký quy mô, nội dung, hình thức hoạt động dịch vụ với Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và chấp hành nghiêm các nội dung đã cam kết, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng có liên quan.


Cũng tại Quyết định này, UBND thành phố phê duyệt 4 tuyến tham quan du lịch ban ngày trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà bao gồm:

- Tuyến 1: Bến Bèo - Làng Chài - Đảo Khỉ - Bến Bèo

- Tuyến 2: Bến Bèo - Làng Chài - Đảo Khỉ - Hòn Rùa - Cửa Việt Hải - Quai Tơ - Ba Trái Đào - Hang Tối - Hang Sáng - Bến Bèo

- Tuyến 3: Bến Gót - Gia Luận - Trà Báu - Áng Ông Cậm - Hang Tối - Hang Sáng - Gia Luận - Bến Gót

- Tuyến 4: Bến tàu Trung tâm du lịch Cát Bà - Đảo Cát Ông - Chùa Thiên Ứng - Bến tàu trung tâm du lịch Cát Bà.

Các tuyến sau khách du lịch được tham quan lưu trú nghỉ đêm trên vịnh:

- Tham quan tuyến 1,2,4 và lưu trú qua đêm trên vịnh (tham quan điểm lưu trú Áng Vẹm; Quai Tơ – Tùng Gấu; Tùng Tràng)

- Tham quan tuyến 3 và lưu trú qua đêm trên vịnh (tham quan điểm lưu trú Thoi Quýt, Tùng Tràng)

Thời gian lưu trú tối đa tính 1 đêm là 24 giờ từ thời điểm xuất bến.

                                                                                                    Nguyễn Ninh