Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Lịch tiếp công dân tháng 10/2018

Xem thông tin tại đây