Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Tăng cương công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ dịp Lễ Thanh minh năm 2019

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 468/UBND-KT&HT về việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ dịp Lễ Thanh minh 2019.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc đốt vàng mã, cây, cỏ khô tại các khu vực đồi, núi tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường xã, huyện quản lý; đặc biệt đối với các xã có tuyến Tỉnh lộ 352 đi qua có trách nhiệm thông báo, yêu cầu các hộ dân hai bên đường tự giác giải tỏa lòng đường, vỉa hè, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện trong dịp Lễ Thanh minh.

Ủy ban nhân dân xã Lại Xuân phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khu vực Nghĩa trang Phi Liệt. Bố trí lực lượng xây dựng phương án, tổ chức hướng dẫn giao thông, tránh hiện tượng ùn tắc, đặc biệt tại tuyến đường từ Tỉnh lộ 352 vào khu vực Nghĩa trang Phi Liệt.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cương công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân biết, nâng cao ý thức tham gia giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn cháy nổ trong dịp Lễ Thanh minh. Chủ động nắm bắt tình hình, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện tốt công tác phân luồng, phân làn đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 10, Tỉnh lộ 352 và khu vực nghĩa trang Phi Liệt./.

 Phòng VH&TT