Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019
 
Người tổ trưởng tổ dân phố nặng lòng với quê hương