Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2019
 
Người tổ trưởng tổ dân phố nặng lòng với quê hương