Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019
Vận động người dân tháo dỡ lối lên vỉa hè, lều bạt, hàng quán các đường thuộc thị trấn Tiên Lãng

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện việc giải tỏa vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông để đảm bảo đường thông, hè thoáng; đồng thời qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ.
Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dựng lều, bạt, vật dụng làm nơi buôn bán, kinh doanh lại tiếp tục tái diễn; một số hộ dân tự ý xây lối lên xuống vỉa hè bằng bê tông xi măng, gạch đá trên mép đường gây cản trở thoát nước mưa, mất mỹ quan, đặc biệt mất an toàn giao thông.
Để đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông và lối đi cho người đi bộ, Ủy ban nhân dân huyện vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban dân thị trấn Tiên Lãng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các lều, quán, vật dụng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán; tự tháo dỡ phần xây thêm lối lên lối xuống vỉa hè trên đường thuộc địa bàn; tăng cường lực lượng tổ chức giải tỏa, tháo dỡ các lều bạt, vật dụng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán; tổ chức tháo dỡ phần xây thêm lối lên xuống vỉa hè đối với các hộ dân cố tình không thực hiện việc tự giác tháo dỡ; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 20/4/2019.
(VT)