Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Tải về tại đây: QĐ-173-TTg -Tuan le QG PCTT.pdf