Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp năm 2019 đã được chuẩn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 614/QĐ-CT ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

2._QD_so_614-QD-CT-_Cong_bo_lai_TTHC_linh_vuc_TP.PDF

3-_TTHC-_Tu_phap_cap_huyen_2019.docx

TTHC linh vuc Tu phap cap xa nam 2019.doc

(ĐTTH)