Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Ngày 24/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019 (File đính kèm).