Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019
Danh sách công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Kiến An

1. Bà Đỗ Ngọc Lan - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận - Trưởng Bộ phận Một cửa
SĐT: 0963. 791391.

2. Bà Trần Thị Huyền - Chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường - Chuyên trách
SĐT: 0984. 556870

3. Ông Nguyễn Trường Giang - Chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường - Không chuyên trách
SĐT: 0919. 113559

4. Ông Đào Trọng Hiếu - Chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường - Không chuyên trách
SĐT: 0904. 397822

5. Bà Đinh Thị Huyên - Cán sự phòng Y tế - Chuyên trách
SĐT: 0912. 116443

6. Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Phó phòng Y tế - Không chuyên trách
SĐT: 0983. 285369

7. Bà Nguyễn Thị Hảo - Chuyên viên phòng Nội vụ - Chuyên trách
SĐT: 0936. 895833

8. Bà Hoàng Thị Anh - Chuyên viên phòng Nội vụ - Không chuyên trách
SĐT: 0974. 892682

9. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tư pháp - Chuyên trách
SĐT: 0987. 255618

10. Bà Trần Thị Thu Huyền - Chuyên viên phòng Tư pháp - Không chuyên trách
SĐT: 0962. 779288

11. Ông Trần Văn Đông - Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin - Chuyên trách
SĐT: 0912. 793569

12; Bà Trần Thị Minh Thảo - Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin - Không chuyên trách
SĐT: 0963. 603969

13. Ông Đinh Hữu Đại - Chuyên viên phòng Lao động thương binh và xã hội - Chuyên trách
SĐT: 0913. 050269

14. Bà Nguyễn Thị Thủy - Chuyên viên phòng Lao động thương binh và xã hội - Không chuyên trách
SĐT: 0988. 933619

15. Ông Trần Phú Thành - Chuyên viên phòng Kinh tế - Chuyên trách
SĐT: 0913. 041961

16. Bà Vũ Thu Hà - Chuyên viên phòng Kinh tế - Không chuyên trách
SĐT: 0988. 759758

17. Ông Hà Hùng Sơn - Chuyên viên biệt phái phòng Quản lý đô thị - Chuyên trách
SĐT: 0912. 344674

18. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị - Không chuyên trách
SĐT: 0974. 736292

19. Bà Vương Thị Mai Hoa - Chuyên viên phòng Giáo dục và đào tạo - Chuyên trách
SĐT: 0986. 702808

20. Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phòng Giáo dục và đào tạo - Không chuyên trách
SĐT: 0934. 258088

21. Bà Trần Thị Hải Ninh - Chuyên viên phòng Tài chính và kế hoạch - Chuyên trách
SĐT: 0915. 731297

22. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chuyên viên phòng Tài chính và kế hoạch - Không chuyên trách
SĐT: 0932. 395885