Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019
Đoàn phường Ngọc Hải phối hợp ra quân làm sạch biển

 Sáng ngày 20/4/2019 Đoàn phường Ngọc Hải phối hợp với Chi đoàn Biên Phòng Đồ Sơn,liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 ra quân làm sạch biển tại bãi biển Đoàn 295.

Một số hình ảnh của buổi ra quân: