Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2019
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Vận tải ban hành kèm theo quyết định số 820/QĐ-CT ngày 04/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

di-820-QD-CT.signed.pdf

Bo thu tuc HC GTVT cap huyen-cap xa.PDF

(ĐTTH)