Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Công văn số 21/TB-SKHCN ngày 11/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019

Chi tiết Công văn số 21/TB-SKHCN xem tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký tải tại đây.