Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019

Triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện; tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện; tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cao, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sư huyện; Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư, Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Thập, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN.


Năm 2019, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huyện được tổ chức thực hiện theo đúng luật định. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật nghĩa vụ quân sự. Quá trình khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm trung thực, khách quan, hạn chế được những thiếu sót trong khám tuyển. Từ huyện đến xã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt kế hoạch giao nhận quân. Nhờ vậy, toàn huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho 10 đầu mối nhận quân, đảm bảo nhanh, gọn, an toàn, đúng luật.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thủy Nguyên năm 2019. Đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp trên địa bàn huyện. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng ban, ngành đoàn thể của huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tham gia diễn tập với 3 nội dung: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Công tác chuẩn bị cho diễn tập sẽ được hoàn thành trước 12/6 và tổ chức diễn tập vào trung tuần tháng 6.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Cao ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của huyện. Đối với nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt các bước trong công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Đối với cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đồng chí yêu cầu các lực lượng trong quá trình tham gia diễn tập cần tích cực, chủ động vận dụng nghiên cứu, liên hệ, sáng tạo quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng - an ninh của Đảng trong tình hình mới vào điều kiện thực tế của ngành, địa phương nhằm giải quyết tốt những tình huống theo yêu cầu; đảm bảo tính nguyên tắc, lý luận, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực tiễn cao. Các đồng chí trong ban chỉ đạo, các phòng, ban, các địa phương cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để cuộc diễn tập diễn ra đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia diễn tập.

Nhân dịp này, 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 được Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng./.

PVHTT