Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Triển khai tập huấn chuyên sâu Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC tại các cơ quan tiến hành tố tụng quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng

Triển khai Kế hoạch số 270/KH-HĐPHLN ngày 27/02/2019 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu tập huấn chuyên sâu về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng quận, huyện trên địa bàn thành phố; Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước thành phố đã tổ chức 03 đợt tập huấn chuyên sâu về Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC tại các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hải An; Công an, Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An và Tòa án nhân dân quận Lê Chân với gần 200 người tham dự. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Trung tâm TGPL giới thiệu về trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong việc giải thích quyền được TGPL, thời điểm giải thích và quy trình giải thích về quyền được TGPL cho người tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính. Đồng thời, Trung tâm tiến hành việc giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp như trách nhiệm giải thích của cơ quan, người tiến hành tố tụng tại các giai đoạn tố tụng, thủ tục cử người tham gia tố tụng trong vụ án chỉ định người bào chữa.


Theo lịch của các cơ quan tiến hành tố tụng đã đăng ký, trong tháng 5/2019 Trung tâm tiếp tục triển khai tập huấn tại các cơ quan tiến hành tố tụng quận Dương Kinh, Hồng Bàng, huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và An Dương. Thông qua nội dung tập huấn sẽ tăng cường trách nhiệm giải thích, thông báo, thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền được TGPL cho những người thuộc diện được TGPL trong các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động và hành chính./.