Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2019

Sáng 06/5, đồng chí Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 Ủy ban nhân dân huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2019.

 

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế – Xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế đều cơ bản hoàn thành kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được tập trung đồng bộ, trong đó toàn huyện đã tập trung công tác phòng, chống và xử lý dịch tả lợn Châu Phi. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng… Thu cân đối ngân sách đạt trên 200 tỷ đồng, đạt trên 22% dự toán thành phố, đạt 21,3% dự toán huyện. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường và đi vào nề nếp. Các công trình, dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện được tập trung triển khai, nỗ lực đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Thực hiện chủ đề năm 2019 “tTng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước và giải phóng mặt bằng – cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã” được các cấp, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã thảo luận một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm về thu ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa phượng đỏ và chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng hải phòng….

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Văn Vi yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ cương, gắn trách nhiệm của từng phòng ban, cán bộ, công chức trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Đẩy mạnh thực hiện công tác thu ngân sách, đầu tư công, đầu tư xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng. Quan tâm công tác giáo dục, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước. Chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập phòng thủ huyện; tăng cường công tác đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn…. phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 5 và cả năm 2019./.

Phòng VH&TT