Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2019
Tải về tại đây: di-140-KH-UBND.signed.pdf