Hải Phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2019
Tải về tại đây: di-140-KH-UBND.signed.pdf