Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
TB lich Tiep cong dan cua Thuong truc UBND phuong 6th 2019 .pdf