Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ
xã Khởi Nghĩa

Sáng 8/5, tại xã Khởi Nghĩa, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Đảng ủy- HĐND- UBND xã Khởi Nghĩa tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Tại hội nghị, đã có 16 ý kiến của cán bộ hội viên được tổng hợp liên quan đến 7 vấn đề như: Hỗ trợ việc làm cho phụ nữ từ 35 tuổi trở lên; chính sách xã hội, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; bình đẳng giới, hôn nhân-gia đình; vệ sinh môi trường; quản lý đất đai; đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; kinh phí hoạt động công tác hội và phụ cấp cán bộ hội. Bên cạnh đó có 9 ý kiến trực tiếp chất vấn tại hội trường được cấp ủy chính quyền địa phương giải trình.


Thông qua việc thực hiện tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ hội viên phụ nữ là dịp để cấp uỷ, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp, phản ánh của cán bộ, hội viên phụ nữ; kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp./.

(Vũ Mận - ĐPT)