Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên huyện Tiên Lãng năm 2019

Chiều ngày 07/5, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên huyện Tiên Lãng năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ; đại diện các khoa, phòng Nhà trường và toàn thể 89 học viên của lớp.

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên huyện Tiên Lãng khai giảng ngày 02/11/2018 với 89 học viên. Lớp được học tập theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chuẩn do Bộ Nội vụ ban hành. Qua hơn 4 tháng học tập nghiên cứu, lớp đã hoàn thành tốt khóa học. Kết quả: 100% học viên của lớp được Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Xếp loại học tập: 01/89 học viên xếp loại xuất sắc, chiếm 1,1%, 17/89 học viên xếp loại giỏi, chiếm 19,1%,  60/89 học viên xếp loại khá, chiếm 67,4%, 11/89 học viên xếp loại trung bình, chiếm 12,4%, lớp có 09 học viên của lớp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, được tập thể bình xét đã vinh dự được Hiệu trưởng Trường khen thưởng.


Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường chín trị Tô Hiệu, đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chúc mừng và đánh giá cao kết quả học tập của tập thể lớp; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của mỗi đồng chí học viên trong việc hoàn thành tốt khóa học. Các đồng chí nhấn mạnh việc tham gia các Chương trình bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng là nhiệm vụ thường xuyên, bắt buộc của đội ngũ công chức, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, bậc và chuẩn hóa cán bộ, công chức hiện nay. Đồng thời mong muốn mỗi đồng chí học viên luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng tự học tập, tự nghiên cứu, vận dụng tốt các tri thức được lĩnh hội từ khóa học vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, phát triển thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

(NT)