Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 4 tháng đầu năm 2019

Sáng 10/5, Thường trực Hội đồng nhân huyện tổ chức Hội nghị giao ban nghe phản ánh của Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 4 tháng đầu năm 2019 và hướng dẫn một số nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

 

Trong 4 tháng đầu năm 2019, Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định cũng như các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Công tác chuẩn bị các phiên hợp được chuẩn bị chu đáo, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động của các tổ đại biểu tiếp công dân và công tác tiếp xúc cử tri được tăng cường. Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Ban hành nhiều Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; chất lượng công tác giám sát chuyên đề; công tác tiếp công dân và công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đặc biệt là công tác thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường hoạt động giám sát trong lĩnh vực môi trường và an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại. Đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tập trung xây dựng kế hoạch kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp giữa năm 2019; đồng thời, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu, chi ngân sách và xây dựng nông thôn mới./.

Phòng VH&TT