Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019
Ngày 25-4-2019, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đồ Sơn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019 cho gần 250 cán bộ Hội các cấp và báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.
Trong thời gian 01 ngày, cán bộ Hội của quận đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy giới thiệu nội dung Chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ quận 4 tháng đầu năm 2019; Lãnh đạo Hội LHPN quận triển khai những nội dung, định hướng hoạt động thực hiện Chủ đề năm 2019 của Hội LHPN thành phố “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình” và “Phòng, chống rác thải nhựa”, đồng thời, hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ chính trị địa phương trọng tâm năm 2019. 
Đặc biệt, với quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị quận đưa Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 11-6-2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc trồng cây xanh, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường” vào cuộc sống, các đồng chí cán bộ Hội đã cùng nhau thảo luận, bàn các giải pháp thiết thực nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường với các việc làm thiết thực như: thực hiện mang thùng rác vào khuôn viên của gia đình, không để ngoài đường làm mất mỹ quan đô thị; tự nguyện ký hợp đồng thu gom rác thải với Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng; duy trì, nhân rộng mô hình "Dùng làn đi chợ" gắn với hạn chế sử dụng túi nilon; hướng dẫn các hộ gia đình hội viên phụ nữ phân loại rác thải nhựa, thực hiện mục tiêu “Gom rác thải, sạch môi trường, xây nghĩa tình” để xây dựng quỹ tại các chi hội, quan tâm đến các đối tượng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

Người viết: Lê Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội LHPN quận Đồ Sơn