Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Công văn về việc xin ý kiến nghiên cứu, góp ý dự thảo Dự án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố (File đính kèm1) (File đính kèm 2).