Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Công văn về việc xin ý kiến nghiên cứu, góp ý dự thảo Dự án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố (File đính kèm1) (File đính kèm 2).