Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của

UBND thành phố về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ

khoa học và công nghệ cấp thành phố

Chiều ngày 13/4/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể "Trứng vịt Chấn Hưng". Tới dự hội nghị có Thạc sỹ Trần Văn Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Chủ nhiệm nhiệm vụ; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ, Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp; các đồng chí thành viên Ban chủ nhiệm nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Tây Hưng, Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Hùng Thắng, Tiên Minh; Giám đốc Hợp tác xã Chiêu Viên, đại diện các hộ nông dân chăn nuôi vịt tiêu biểu tại các xã.

Nhiệm vụ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Chấn Hưng” cho sản phẩm trứng vịt của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng chủ trì với mục tiêu nâng cao danh tiếng, giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm “Trứng vịt Chấn Hưng” trên thị trường; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập người sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhiệm vụ gồm 6 nội dung chính và được thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020.

Khu vực sử dụng nhãn hiệu "Trứng vịt Chấn Hưng" bao gồm các xã: Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng, Tiên Hưng, Hùng Thắng, Tiên Minh, Vinh Quang; chủ sở hữu nhãn hiệu Hội Nông dân huyện Tiên Lãng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Văn Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh với những đặc trưng về nguồn nước và thổ nhưỡng, trứng vịt tại các xã trên nổi tiếng mã đẹp, quả to và đồng đều, thơm ngon, vị đậm. Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Chấn Hưng” cho sản phẩm trứng vịt của huyện là cần thiết để khẳng định thương hiệu góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân các xã vùng ven biển của huyện.

Tại hội nghị, Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp lấy ý kiến thảo luận của các đại biểu, đại diện người chăn nuôi về tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của người dân, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, quy định kỹ thuật sản xuất trứng vịt thương phẩm….đây là cơ sở để UBND huyện tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ.

(VT)