Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, ngành du lịch Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh, góp phn thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, tạo nhiều việc làm ở tất cả các địa bàn từ đô thị đến nông thôn, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát trin du lịch cũng có một s tác động tiêu cực, gây ô nhiễm môi trường như tiêu thụ nhiu năng lượng, nước sạch, tạo ra nhiều chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy,... làm giảm tính hấp dẫn của các điểm tham quan du lịch nói riêng và du lịch nước ta nói chung. Trên bng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công b, tiêu chí bảo vệ môi trường của Việt Nam đang là điểm yếu.


Để bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững, ngày 15/5/20219, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch thực hiện và chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường:

Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân viên về công tác bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững; đặt các tài liệu truyền thông, thông điệp bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện nước tại khu vực lễ tân, nơi đón tiếp trong cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và trong phòng ngủ các khách sạn nhằm kêu gọi, hướng dẫn khách du lịch cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Thành lập bộ phận hoặc phân công cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường;         xây dựng, ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.

Tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng ống hút, cốc,... bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc có thể dùng nhiều lần; hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng 1 lần và các sản phẩm khó phân hủy; giảm thiểu rác thải nhựa; chọn lọc và ưu tiên đặt mua sản phẩm có dán nhãn thân thiện với môi trường, sản phẩm sử dụng bao bì hữu cơ, bao bì dễ phân hủy bao bì sử dụng nhiều lần của các nhà cung cấp vật tư đầu vào cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ứng dụng công nghệ quản lý du lịch theo hướng bền vững, xem xét việc áp dụng các tiêu chí chứng nhận nhãn du lịch bền vững, tiêu chí khách sạn xanh, nhãn tiết kiệm năng lượng,...

Thu gom, phân loại, xử lý chất thải trong các CO' sỏ' kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định theo thẩm quyền; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định.

                                                                                                 NN