Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
------------
Ngày 16/5/2019, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Thường trực Quận uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND quận; Các đồng chí Uỷ viên Quận uỷ; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Lãnh đạo HĐND, UBND các phường; các đồng chí Bí thư, phó bí thư và toàn thể đảng viên các chi, đảng bộ khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận uỷ.
Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế cần khắc phục sau 03 năm thực hiện Chỉ thị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) từ đó đúc rút kinh nghiệm, bổ khuyết những nhiệm vụ, giải pháp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả trong thực hiện Chỉ thị.
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở đã tập trung triển khai xây dựng kế hoạch toàn khoá và kế hoạch thực hiện theo chuyên đề hàng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động của cấp ủy toàn khóa, hàng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Sau 03 năm tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị, với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền , các cơ quan, đơn vị, tổ chức trính trị - xã hội đã tạo lên sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên mọi mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận. Mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức quận đã ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Nhân dân quận nghiêm túc chấp hành các đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực thi các nghĩa vụ của công dân; thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương, đất nước.
Từ năm 2016 đến nay, việc triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: kỷ cương, kỷ luật công vụ tại các cơ quan, đơn vị đi vào nề nếp, chất lượng công việc được nâng lên; Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân cũng được quan tâm thực hiện tốt hơn. Trong 03 năm, Quận Đồ Sơn luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác thu ngân sách; làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị; công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, một số dự án về đầu tư được hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia hàng năm, chất lượng giáo dục và đào tạo quận có chuyển biến tích cực; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, các chương trình làm đường giao thông khu dân cư, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất. Các ngành y tế, thuế, ngân hàng….đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Với khí thế thi đua sôi nổi, từ việc học tập đã tác động đến tư tưởng và nhận thức thành những việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan toả tích cực, quận Đồ Sơn thời gian qua đã có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, nhiều tập thể, cá nhân đã được thành phố và quận biểu dương, khen thưởng.
Nhân dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong rất nhiều những tập thể, cá nhân được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đề đạt biểu dương, quận Đồ Sơn đã lựa chọn được 01 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất, đề nghị thành phố khen thưởng đó là: tập thể Chi bộ Trường Tiểu học Ngọc Hải; đồng chí Lương Hữu Chiến - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ Trưởng TDP 2 phường Vạn Hương; Thiếu tá Vũ Hoài Nam - Trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự quận. Mỗi tập thể, cá nhân đều xứng đáng là những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện với rất nhiều thành tích nổi bật, góp phần nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị.
Bên cạnh kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng được chỉ rõ trong Báo cáo sơ kết tại Hội nghị sơ kết 03 năm của quận như: Việc tổ chức tuyên truyền, triển khai học tập Chỉ thị, chuyên đề hàng năm ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm, chưa sâu rộng, thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao; Trách nhiệm nêu gương của một số cá nhân người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm; Một số chi, đảng bộ triển khai việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ chưa thường xuyên; chưa làm tốt việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân…..Từ những hạn chế đó, Báo cáo sơ kết cũng đã đề ra những giải pháp hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.
Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được tổ chức thành công, một lần nữa đã khẳng định sự quyết tâm của toàn Đảng bộ quận đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng. 
Đảng bộ và nhân dân quận Đồ Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để thực hiện cho được quyết tâm của toàn Đảng bộ quận: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.


Đ/c Lương Thị Trang Nhung
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận uỷ.