Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Công đoàn Sở Tư pháp Hải Phòng
đạt Giải Nhất Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019”

Ngày 14/5/2019, Công đoàn viên chức thành phố tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), 15 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng (19/5/2004-19/5/2019).


Hội thi có sự tham dự của các cán bộ công đoàn, đại diện cho 16 sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố. Nội dung Hội thi gồm 03 phần: Một là, trả lời câu hỏi về nghiệp vụ công tác công đoàn liên quan đến việc tìm hiểu kiến thức chung về Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn năm 2012; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố và Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ 2018-2023; Hai là, kỹ năng hoạt động giải quyết một số tình huống cụ thể, những vấn đề phát sinh khi thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; Ba là, thể hiện thi năng khiếu cá nhân thông qua các hình thức như hát, múa, ngâm thơ, tấu hài, nhạc, hùng biện, tiểu phẩm, vẽ tranh…Tham dự Hội thi, đồng chí Phạm Thị Liên, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Công đoàn Sở Tư pháp đã hoàn thành tốt các phần thi và đạt Giải Nhất tại Hội thi.

Hội thi này không chỉ là một hình thức sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn mà còn giúp cho các cán bộ công đoàn cơ sở được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, kỹ năng trong hoạt động của mình. Sau Hội thi, Ban Tổ chức lựa chọn 02 cán bộ công đoàn giỏi tham gia Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi cấp thành phố năm 2019./.