Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội Quý I/2019