Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện công tác sắp xếp, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, vừa qua Sở Tư pháp tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức có liên quan.


Đ/c Giám đốc Sở trao Quyết định và tặng hoa đ/c Chánh Văn phòng Sở

Đ/c Giám đốc Sở trao Quyết định và tặng hoa đ/c Chánh Thanh tra Sở


Lãnh đạo Sở tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng phòng

 

Lãnh đạo Sở tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng

Các Quyết định công bố cụ thể:

            1. Điều động ông Phùng Xuân Thắng - Trưởng Phòng Lý lịch tư pháp đến nhận nhiệm vụ công tác tại Văn phòng Sở và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở từ ngày 22/4/2019.

2.  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Phó trưởng Phòng Lý lịch tư pháp giữ chức vụ Trưởng Phòng Lý lịch tư pháp từ ngày 06/5/2019.

3. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Phương - Phó trưởng Phòng Hành chính tư pháp giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính tư pháp từ ngày 06/5/2019.

4. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung - Phó trưởng Phòng, phụ trách Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 06/5/2019.

5. Bổ nhiệm ông Trần Quý Toàn - Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Tư pháp từ ngày 06/5/2019.

6. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền Châm - Chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật từ ngày 06/5/2019.

7. Điều động bà Nguyễn Thị Phương Dung - Chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật đến nhận nhiệm vụ công tác tại Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 06/5/2019.

Việc điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức đợt này sẽ góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, bổ sung kịp thời các vị trí Lãnh đạo cấp phòng còn thiếu để tham mưu cho Lãnh đạo Sở hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao./.