Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Sáng 17/5, Ủy ban nhân dân huyên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hương, Ủy viên viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Thập, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên huyện.

 

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền về An toàn, vệ sinh lao động; trong đó, công tác tuyên truyền xác định trọng tâm hướng đến các đối tượng lao động trong các khu vực làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là nhóm lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được triển khai sâu rộng, không chỉ cung cấp các lý thuyết về an toàn vệ sinh lao động mà còn chú trọng vào việc huấn luyện thực hành, huấn luyện các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn. Công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động được chú trọng; hoạt động kiểm soát các yếu tố môi trường lao động được duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người lao động, đặc biệt là lao động mới làm việc trong các ngành xây dựng, điện, sử dụng hóa chất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động… hoặc chưa nắm bắt được hoặc còn coi thường những quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Hương nhấn mạnh, công tác đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn cho sản xuất là yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tập trung đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động; duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể: giảm tần suất tai nạn lao động và số lao động mới mắc bệnh nghề nghiệp; tăng tỷ lệ cán bộ quản lý, người sử dụng lao động và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt được tập huấn; tăng tỷ lệ đơn vị và số người được tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động; đảm bảo 100% vụ tại nạn lao động nghiệm trọng được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…

Phòng VH&TT